شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله که به همت وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا در زمینه ثبت شرکت آماده گردیده در مورد شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه بحث میشود امیدواریم شما عزیزان را یاری نماید.

شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه

شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه

شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه

 • تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف.
  • تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
  • موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد.
  • تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر باشد.
  • داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه.
  • ارایه گواهی‌نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد کل سرمایه نماینده حقوقی.
  • ارایه صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.
  • ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران مطابق بند ث ماده ۵ این آیین‌نامه.
  • مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه‌ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه باشند.
  • ارایه صورت‌جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره.
  • ارایه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.
  تبصره ۱- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند.
  تبصره ۲- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.
  تبصره ۳- مدیرعامل، اعضای هیئت ‌مدیره و کارکنان شاغل شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آنها نمی‌توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
  ماده ۷: ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن، موکول به رعایت مقررات این آیین‌نامه، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران است.
  ماده ۸: نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه‌ای که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌نماید، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران

توضیحات تکمیلی شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه

خود، نسخه‌ای از آن را برای بررسی و تائید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.
تبصره ۱- شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یک از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال کند.
تبصره ۲- نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.
ماده ۹:نماینده حقوقی و مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره ، مسؤول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و غیردولتی ،‌نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند شاغل (اعم از رسمی،‌ پیمانی ، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. علاوه بر این ، اشخاص مذکور نمی توانند در سایر نمایندگی های حقوقی یا کارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.
تبصره – مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران نمی‌توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.
ماده ۱۰: شرکت بیمه می تواند براساس ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تأسیس شعبه بدهد مشروط برآنکه مسؤول شعبه حائز شرایط نماینده حقیقی باشد.

عزل مدیر همانطور که گفته شده است ممکن است که موجب خساراتی به شرکت و شرکا وارد کند درنتیجه مشاوره در این راستا امری مهم می باشد لذا جهت هرگونه سوال و مشاوره درباره شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه  و حتی زمینه هایی همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند  ، … و بهرهمند شدن از یک وکیل خوب در کرج یا سایر نقاط کشور میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید.