سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به اقداماتی که منجربه ثبت شرکت داخلی میشود و تعاریف هر یک میپردازند به تعبیری در این مقاله به سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی پرداخته می شود.

سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی

سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی

سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی

سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی باید انجام گیرد که در زیر به هر یک از آنها پراخته شده است و توضیح مختصری داده شده است

ثبت شرکتنامه

به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک شرکتنامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تظیم شرکتنامه ندارند بقیه شرکت های تجارتی همان طور که تذکر داده شد احتیاج به ثبت شرکتنامه دارد.

ثبت شرکت

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است که در مقاله مربوط به ثبت شرکت میباشد توضیحات کاملی داده شده است.

انتشار خلاصه شرکتنامه

اشخاص حقوقی و حقیقی ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه رسمی نظارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد که شامل نکاتی می باشد که در مقاله انتشار خلاصه شرکتنامه توضیح داده شده است لذا به آن مقاله مراجعه فرمایید.

امید است که این مقاله شما را با سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی آشنا کرده و راهنمایی خوب برای ثبت شرکت باشد قابل ذکر است که در صورت هرگونه مشورت با کارشناسان موسسه حقوقی درسا درباره این موضوع و یا دیگر موضوعاتی همچو ثبت برند ، ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و… تماس حاصل فرمایید.