سرمایه احتیاطی

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به تعریف سرمایه احتیاطی یا همان اندوخته قانونی می پردازند و قبل از آن بطور مختصر به تعریف سرمایه نیز اشاره میکنند.

سرمایه احتیاطی

سرمایه احتیاطی

تعریف سرمایه

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و هر شرکت باید دارای سرمایه باشد که بطور کلی به دو بخش نقدی و غیرنقدی تقسیم می شوند که نقدی همان وجه نقد می باشد و غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند .

سرمایه احتیاطی

سرمایه احتیاطی یا همان اندوخته قانونی از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد توسط قانون تجارت در نظر گرفته شده است.
در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده ۱۴۰ سرمایه ای به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای اندوخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود.قابل ذکر است که این الزام هیئت مدیره تا آنجایی که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد وجود خواهد داشت و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد می توان از آن استفاده نمود.

امید است که این مقاله مثمر ثمر واقع شده باشد و مفهوم و تعریف سرمایه احتیاطی را بطور کامل انتقال داده باشد در صورت هرگونه سوال و مشاوره در این زمینه و زمینه هایی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی و… میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید تا از اطلاعات یک وکیل خوب در زمینه مربوطه بهرهمند شوید.