روش ثبت شعبه شرکت خارجی

نوشته شده در تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به روش ثبت شعبه شرکت خارجی میپردازند و به توضیحاتی درباره روش ثبت شرکت خارجی و نمایندگی آن جهت تکمیل اطلاعات پرداخته می شود.

روش ثبت شعبه شرکت خارجی

روش ثبت شعبه شرکت خارجی

روش ثبت شعبه شرکت خارجی

اگر شرکتی در خارج از کشور ایران به ثبت رسیده باشد و خواهان تاسیس شعبه را داشته باشد طبق روش ثبت شعبه شرکت خارجی ذکر شده در ماده ۸ اظهارنامه باید اظهارنامه ثبت به فارسی سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران و سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید

تبصره – ممکن است تقاضای ثبت شعبه درضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید دراین صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود

روش ثبت شرکتهای خارجی

در کنار آگاهی از روش ثبت شعبه شرکت خارجی ، دانستن روش ثبت شرکت خارجی خالی از لطف نیست لذا کارشناسان موسسه حقوقی درسا در زیر به آن اشاره ی مختصری میکنند

مطابق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها فعالیت شرکتهای خارجی در ایران ، منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید

نماینده یا نمایندگی خارجی

درباره نماینده شرکت خارجی نیز میتوان گفت که شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است که در مقاله مدارک ثبت نمایندگی شرکت خارجی اطلاعات تکمیلی تری را در این زمینه میتوانید کسب کنید.

امید است مقاله مربوطه اطلاعات خوبی را ر اختیار شما قرار داده باشد و با روش ثبت شعبه شرکت خارجی آشنا شده باشید و در صورت هرگونه سوال و مشاوره در این خصوص و دیگر مواردی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و .. میتوانید با کارشناسان مجرب درسا تماس حاصل فرمایید.
.