ثبت شرکت مهندسی

نوشته شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵

 

این مقاله توسط کارشناسان مجرب و وکلای حقوقی درسا در امر ثبت شرکت مهندسی در کرج آماده گردیده تا شمار را امر ثبت شرکت یاری کند. ثبت شرکت مهندسی در کرج به دو صورت سهامی خاص و مسولیت محدود انجام میشود. چون برای ایجاد این نوع شرکت چندین مهندس گرد هم می آیند تا پروژه های مورد نظر را حل وفصل کنند به همین خاطر نیز در ابتدای نام شرکت می بایست مهندسی یا فنی مهندسی اضافه شود.

ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت مهندسی

در ذیل شرایط و مدارک لازم برای ثبت این نوع شرکت در کرج چه به صورت ثبت شرکت سهامی خاص و چه به صورت ثبت شرکت بامسولیت محدود آورده شده است.

شرایط ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص در کرج

 1. حداق ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
 2. حد اقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان
 3. پروسه زمانی ثبت = ۲۰ روز کاری
 4. حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص در کرج

 1. کپی مدارک شناسایی : کارت ملی – شناسنامه
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 3. امضای اقرار نامه
 4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

با توجه به شرایط  و آماده کردن مدارک می توانید مدارک ثبت شرکت مهندسی در کرج را حضوری به وکیل ثبت شرکت مربوطه تحویل دهید یا آنرا از طریق پست ارسال کنید.

شرایط ثبت شرکت مهندسی در کرج با مسئولیت محدود

 1. وجود حد اقل ۲ نفر عضو
 2. ۱۰۰,۰۰۰ تومان سرمایه اولیه
 3. تعهد یا پرداخت کل سرمایه
 4. پروسه زمانی ثبت = ۱ ماه کاری

مدارک ثبت شرکت مهندسی در کرج با مسئولیت محدود

 1. کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 3. امضای اقرارنامه
 4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

با توجه به شرایط  و آماده کردن مدارک می توانید مدارک ثبت شرکت در کرج را حضوری به وکیل ثبت شرکت مربوطه تحویل دهید یا آنرا از طریق پست ارسال کنید یا از طریق تماس با ما با ما ارتباط برقرار کنید.