ثبت شرکت فناوری اطلاعات

نوشته شده در تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۵

 

در این مقاله به بررسی و نحوه ثبت شرکت فناوری اطلاعات می پردازیم. ثبت شرکت فناوری اطلاعات به دو صورت سهامی خاص و مسولیت محدود انجام می شود. کارشناسان مجرب درسا در این مقاله به بررسی شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت در کرج را در اختیار شما قرار می دهد.

ثبت شرکت فناوری اطلاعات

ثبت شرکت فناوری اطلاعات

هدف از ثبت شرکت فناوری اطلاعات

هــدف از تشکیــل شرکت فناوری اطلاعات؛ ایجاد، توسعه، سامــاندهی، نظارت، تامین، مدیــریت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور و ارائه خدمات ارزش افزوده‎ می‎‎‎باشد. این امر با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی در قالب برنامه‌های مصوب، طرح‌ها و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران در زمینه نظارت، تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی و تصویب طرح‌های جامع مخابراتی شرکت صورت‎ می‎‎‎گیرد.

شرکت فناوری اطلاعات نیز همچون سایر شرکت ها می بایست در اداره ثبت شرکت ها ثبت شوند. در ذیل به مدارک و شرایط لازم جهت ثبت شرکت فناوری اطلاعات می پردازیم:

شرایط ثبت شرکت فناوری اطلاعات

 1. داشتن حداقل سه نفر عضو به همره دو نفر بازرس الزامی است. لازم به ذکر است که بازرسین نباید از میان اعضا انتخاب شوند.
 2. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت فناوری اطلاعات یک میلیون ریال‎ می‎‎‎باشد.
 3. پروسه زمانی برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات ۲۰ روز کاری‎ است.
 4. برای تشکیل شرکت، ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید نقدا پرداخت گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات

 1. ارائه شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی برابر اصل
 2. ارائه اصل گواهی عدم سوء سابقه
 3. ارائه اقرارنامه به همراه امضا مدیر شرکت
 4. در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت، ارائه مجوز الزامی است
 5. چنانچه رویه اداری از طریق نماینده قانونی انجام‎ می‎‎‎شود، ارائه وکالتنامه محضری الزامی‎ می‎‎‎باشد.
 6. ارائه شرکتنامه، اساسنامه و سایر مدارک مربوط به تشکیل شرکت فناوری اطلاعات

رویه اداری ثبت شرکت فناوری اطلاعات

 1. متقاضی باید به اداره مربوطه مراجعه، تمامی مدارک مذکور را ارائه دهد و پس مشخص شدن میزان هزینه حق الثبت توسط حسابدار، مبالغ مورد نیز را پرداخت نماید. هزینه‎ها‎‎ی تعیین شده در بانک ملی پرداخت و رسید آن را به قسمت حسابداری تحویل دهد.
 2. متقاضی باید نام‎ها‎‎یی که برای شرکت برگزیده است را ضمیمه پرونده نماید. کارشناس مربوطه پس از وصل این مدارک آنها را مورد بررسی قرار‎ می‎‎‎دهد و چنانچه مدارک را کامل شده ببیند و هیچگونه نقصی را در آنها مشاهده نکند، مستندات و مدارک را برای مشخص شدن نام شرکت به قسمت تعیین نام ارجاع‎ می‎‎‎دهد.
 3. کارشناس مربوط پس از جستجو در سیستم، نام‎ها‎‎ی درخواستی متقاضی را بررسی‎ و طبق اولویت‎ها‎‎ی تعیین شده توسط متقاضی، یکی از نام‎ها‎‎ را برای او مشخص‎ می‎‎‎کند.
 4. در این قسمت کارشناس پرونده نیز مشخص‎ می‎‎‎شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تاسیس، ارسال‎ می‎‎‎شود.
 5. -کارشناس تاسیس مدارک متقاضی را با توجه به نوع آن مورد بررسی‎ می‎‎‎کند تا موارد منع قانونی نداشته باشد. علاوه بر این وی تمامی محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک‎ می‎‎‎نماید تا در فعالیت شرکت و محتویات اشتباهات تایپی وجود نداشته باشد و در صورت مشاهده، ایرادات به متقاضی اعلام‎ می‎‎‎شود تا در اسرع وقت آنها را رفع نماید.
 6. در صورتی که کارشناسان اداره ثبت هیچگونه ایرادی در پرونده مشاهده نکنند، متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء، هدایت‎ می‎‎‎کنند.
 7. پس از تایید و امضای رئیس اداره، مدارک از طریق سیستم برای کارشناسی عودت‎ می‎‎‎شود که وی نیز یک نسخه از مدارک را با مهر اداره برای درج در آگهی شرکت در روزنامه کثیر الانتشار، به متقاضی ارائه‎ می‎‎‎دهد. نسخه دیگری از مدارک نیز در پرونده متقاضی قرار داده‎ می‎‎‎شود.
 8. نهایتا شماره ثبت و مشخصات شرکت ثبت و ضبط‎ می‎‎‎گردد و پس از آگهی تاسیس در دبیرخانه مهر و شماره‎ می‎‎‎شود که پس از طی این مراحل، شرکت ثبت شده محسوب‎ می‎‎‎شود.

شما می توانید مدارک لازم را به وکلای حقوقی درسا تحویل دهید تا آنها به نمایندگی از شما عزیزان کارهای مربوطه را انجام داده و در کمترین زمان ممکن منتظر نتیجه باشید.