ثبت شرکت اینترنتی

نوشته شده در تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۵

ثبت شرکت یک امر کاملا تخصصی و نیازمند اطلاعات بالا و دریافت مشاوره های راهبردی از یک وکیل حرفه ای استدر این مقاله موسسه حقوقی درسا تلاش کرده است که راهنمایی جامع از ثبت شرکت اینترنتی و مراحل آن برای متقاضیان ثبت شرکت بیان کند.

ثبت شرکت اینترنتی

ثبت شرکت اینترنتی

ثبت شرکت اینترنتی

ثبت شرکت اینترنتی باید طبق مراحل زیر در سامانه ثبت شرکت ها صورت پذیرد و به متقاضیان ثبت شرکت توصیه می‌شود تا از یک وکیل حقوقی در این زمینه جهت کاهش هزینه ها و وقت راهنمایی جویند یا مراحل ثبت شرکت را به وی بسپارند.

اطلاعات متقاضی

اولین بخش ثبت شرکت اینترنتی وارد کردن اطلاعات متقاضی است که خواهان تاسیس و ثبت شرکت می باشد و در زیر به آن اشاره می کنیم قابل ذکر است که در مراحل بعد از ثبت شرکت اینترنتی متقاضی باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیر تجاری انتخاب شده جهت طی کردن باقی مراحل ثبت شرکت مراجعه فرماید.

  • اطلاعات شخصی متقاضی ثبت شرکت اینترنتی
  • واحد ثبتی : موقعیت مکانی اداره ی ثبت شرکتی است که شرکت باید در آنجا ثبت شود.
  • تابعیت متقاضی : در صورت ایرانی بودن کد ملی و در غیر اینصورت شماره گذرنامه ورود درج شود.
  • نوع شرکت : متقاضی باید یکی از انواع ثبت شرکت را انتخاب کند. اگر شعبه شرکت خارجی و یا نمایندگی شرکت خارجی را انتخاب نماید باید اطلاعاتی از جمله نام فارسی شرکت مادر، نام لاتین شرکت مادر، سرمایه به ریال، سرمایه به دلار، مرجع ثبت کننده به فارسی و مرجع ثابت کننده به لاتین را وارد نماید.
  • سمت متقاضی : شخص در شرکت چه سمتی دارد، اصیل یا وکیل است.
  • اطلاعات مربوط به امضا کننده دفتر : همانطور که گفته شده است متقاضی بعد از طی مراحل ثبت شرکت اینترنتی باید به اداره ثبت شرکت های مربوطه رفته و مراحل باقی را جهت ثبت شرکت انجام دهد و آن شخص به عنوان امضا کننده در این قسمت باید مشخص شود.

انتخاب نام شرکت

انتخاب نام شرکت امر مهمی در زمینه ثبت شرکت است و دارای قواعد خاصی می باشد که در مقاله ی مربوطه بطور کامل توضیح داده شده است . متقاضی ثبت شرکت اینترنتی در این مرحله باید اسامی انتخابی خود را به ترتیب الویت درج نماید تا بر اساس الویت بررسی و یکی مورد تایید قرار گیرد.

مدت و موضوع فعالیت

در این صفحه باید مدت و موضوع فعالیت را که از قبل برای خود مشخص کرده اید و در اساسنامه شرکت ذکر میشود را وارد کنید.

در صفحه امده بر روی افزودن موضوع فعالیت کلیک نموده تا صفحه جدیدی باز شود و موارد مورد نیاز را وارد کنید.

نوع فعالیت بالاتر: بر اساس آن «نوع فعالیت» انتخاب می شود که این موضوعات بر مبنای فعالیت بالاتر نشان داده می شود.

مدت فعالیت : اینکه محدود (تعیین شروع و پایان فعالیت) یا نامحدود است انتخاب می شود.

وضعیت مجوز: بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به مجوز از سازمان ها و ارگان های خاص دارد که در اینجا وجود یا عدم وجود مجوز مشخص می گردد. اگر مجوز داشته باشد باید «شماره مجوز» و «تاریخ مجوز» نیز ورود اطلاعات می شود.

شرح فعالیت: اگر در مورد موضوع فعالیت نیاز به توضیح باشد در این قسمت ذکر میشود.

سرمایه شخص حقوقی

در این مرحله از ثبت شرکت اینترنتی ،ابتدا باید نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست انتخاب شود و سپس موارد دیگر که بسته به انتخاب نوع سرمایه دارد، باید وارد شود به عنوان مثال سرمایه نقدی یا غیر نقدی یا سهام بانام و بی نام.

 تعداد سهام : یعنی چند سهم یا چه میزان سرمایه جهت شرکت در نظر گرفته شده است.

ارزش ریالی هر سهم : در واقع به هر سهم چند ریال تعلق می گیرد. قابل ذکر است که

اگر نوع سرمایه، نقدی یا غیرنقدی باشد تعداد سهام و ارزش ریالی هر سهم غیر فعال می شود و فقط «ارزش سرمایه به ریال» فعال است. پس از تکمیل اطلاعات با  زدن کلید ثبت سرمایه را کلیک می اطلاعات ذخیره و ثبت میشود. و برای حذف سرمایه ها طبق دو مرحله کلیک بر ” مشاهده “و “حذف سرمایه ” عملیات حذف صورت می پذیرد.

اشخاص : منظور از اشخاص، آن افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می باشند.

ردیف : افراد بدون در نظر گرفتن سمت خود در شرکت از ردیف یک شروع شده و به صورت مسلسل ادامه پیدا می کنند.

نوع شخص : که به دو قسمت حقیقی (اشخاص) و حقوقی (شرکت ها و..) تقسیم می شود که متناسب با هریک باید اطلاعات مروبطه را وارد کرد.

“اقرارنامه مدیریتی” و “اقرارنامه سوء پیشینه” : مشخص می کند شخص این دو مدرک را ارائه داده است یا خیر.

شماره ثبت : جهت افراد حقوقی استفاده می شود.

با سه کلید ثبت اطلاعات، حذف، انصراف عملیات مورد نظر متقاضی انجام می شود و اگر پس از ثبت اطلاعات خواهان تغییر یا حذف اطلاعات باشد باید از کلید “مشاهده” و کلید های تعریف شده استفاده نماید و برای افزودن شخصی دیگر مراحل را مجددا تکرار کند.

سمت اشخاص

در این صفحه سمت شخص در شرکت یا موسسه تعیین میشود که با انتخاب اشخاص از فهرست «اشخاص شرکت» موارد مربوط به شخص را مشخص و باید اطلاعات آن را متقاضی وارد کند.

نوع سمت : تعیین سمت شخص از فهرست ارائه شده.

تاریخ شروع سمت : زمانی که پست و سمت به شخص داده شده است.

مدت تصدی : مدت زمانی که شخص در سمت داده شده باقی می‌ماند که متناسب با آن تاریخ های مربوطه باید پر شود.

وضعیت حق امضا : مشخص می کند که شخص جزء افراد دارای حق امضا در شرکت هست یا خیر.

در انتها با زدن کلید  “ثبت سمت شخص” اطلاعات ثبت می‌شود و شخص می‌تواند.

ارتباط بین اشخاص

در این صفحه اطلاعات نمایندگان قانونی ,  و ارتباط بین اشخاص وارد می شود.

نماینده (وکیل) : شخصی که به نمایندگی انتخاب شده مشخص می شود.

نماینده شده (موکل) : شخصی که وکیل ، نماینده وی است انتخاب می شود.

 نوع نماینده قانونی: مشخص می شود که نماینده ممکن است وکیل، وصی، قیم یا غیره باشد.

مستندات نمایندگی : با توجه به نوع نمایندگی انتخاب می شود برای مثال اگر سمت نماینده قیم باشد مستند آن قیم نامه می شود.

تاریخ شروع نمایندگی و تاریخ پایان نمایندگی : نشانگر تاریخی است که شخص در سمت نمایندگی حضور دارد.

 اختیارات نمایندگی: شرح یا توضیحی در مورد اختیارات نماینده است. به عنوان مثال اگر نماینده فقط در موارد خاصی اختیارات داشته باشد در این قسمت ذکر می شود.

با  کلیک بر «ثبت نمایندگی» اطلاعات ذخیره و حال متقاضی میتواند به مرحله و گام بعدی برود.

شعب

اگر شرکت یا موسسه نیاز به تاسیس شعبه داشته باشد اطلاعات مربوط به آن در در این صفحه وارد می شود. و پس از وارد کردن اطلاعت مربوطه متقاضی ثبت شرکت اینترنتی میتواند به مرحله بعدی برود قابل ذکر است که این صفحه اختیاری  و در صورت نیاز به شعبه باید پر گردد.

روزنامه

اطلاعات سال مالی شرکت ، روز شروع سال مالی  و ماه شروع سال مالی را متقاضی در این قسمت وارد می کند.همچنین در این صفحه اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست «روزنامه شرکت» تعیین می شود.

اظهارنامه/ تقاضانامه

متقاضی ثبت شرکت اینترنتی باید متن اظهارنامه یا تقاضانامه تنظیم شده ی  شرکت یا موسسه را در این قسمت وارد نماید یا از متن آماده شده با زدن کلید “دریافت متن تقاضانامه/اظهارنامه” استفاده نمایند که پیشنهاد می شود متن را از قبل توسط یک وکیل حقوقی تنظیم نمایید.

اساسنامه

در این مرحله متن اساسنامه شرکت یا موسسه را باید وارد کرد که همانند مرحله قبلی میباشد و در صورت استفاده از متن آماده بر روی کلید “دریافت متن اساسنامه” کلیک کنید.

شرکتنامه

در این مرحله متن شرکتنامه شرکت یا موسسه را باید وارد کرد که همانند مراحل قبلی میباشد و در صورت استفاده از متن آماده بر روی کلید “دریافت متن شرکتنامه ” کلیک کنید.

مدارک

در این صفحه با توجه به نوع شرکت مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید به صورت خودکار نشان داده می شود.

متقاضی پس از زدن تیک گزینه ی ” تایید مدارک مورد نیاز ” و تایید مطالعه مدارک مورد نیاز ، نسبت به تهیه و ارائه آنها اقدام می نماید. پس از آن  با زدن “پذیرش” تقاضای تاسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد و رسید مربوطه را چاپ نماید.

متقاضی میتواند توسط کد پیگیری خود که در قسمت بالا سمت راست درج شده است اقدام به پیگیری روند و بررسی های مدارک بکند.