ثبت اختراع

نوشته شده در تاریخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۵

ثبت اختراع در کرج یکی از خدمات درسا می باشد که زیر نظر وکلای حقوقی برجسته و با تجربه در کمترین زمان ممکن انجام می پذیرد .در این مقاله به صورت کامل قوانین  و ثبت اختراع جهت آگاهی شما عزیزان تهیه و تدوین گردیده است.

ثبت اختراع

ثبت اختراع

توضیحات تکمیلی ثبت اختراع در کرج

ثبت اختراع حاصل تلاش و خلاقیت فرد یا گروهی است که ایده یا محصولی را برای حل مشکل فنی جامعه ارائه می دهد. اختراع در هر کشور با توجه به به تشریفات خارجه هر کشور در زمان مشخصی ثبت می گردد و شرایط استفاده از این ثبت در نزد اداره ثبت اختراعات است.

اختراعی قابل ثبت می باشد که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور آشکار و معلوم نباشد و از نظر صنعتی اختراع کاربردی محسوب می شودکه در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

گواهی نامه اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع پس از مـوافقت صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع بهره مند شود.

اختراعات غیر قابل ثبت

 1. کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثارهای هنری
 2. طرح ها و قواعد و یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
 3. روشهای تشخیص و درمان بیماریهای انسان ها و حیوانات
 4. منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک و تولید آنها

اختراعات قابل ثبت

ماده ۲۷ قانون مارالذکر: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت اختراع نماید.

 1. ابداع یک محصول صنعتی جدید
 2. کشف هر وسیله جدید یا عمل وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

مدراک لازم جهت ثبت اختراع:

برای ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحویل گردد:

 1. اظهارنامه ثبت اختراع در ۳ نسخه:                                                                                                                                                             اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است که جزء اوراق بهادار می باشد و متقاضی می بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام نماید.
 2. توصیف مشروح اختراع در ۳ نسخه:
  اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های ادعایی اختراع به طور واضح بیان گردد.
  در تهیه شرح اختراع از کاغذهای۴ A استفاده شود.
 3. نقشه‌های اختراع در ۳ نسخه:
  نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند.
  ** نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ ۳۴ سانتی متـر طـول و ۲۲ سانتی متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
 4. ادعا در ۳ نسخه:
  این که اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
 5. فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعان
 6. قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.