تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی می پردازند که دانستن این تکالیف یک امر ضروری برای افراد متقاضی اخذ کد اقتصادی می باشد.

تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

در زیر به صورت موردی به شرح تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی پرداخته شده است

۱٫اشخاص ذیربط، مکلفند با ارائه موارد زیر به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند

  • ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
  • ارائه قبض بانکی
  •  به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
  • ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد

تبصره ۱- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید .

۲٫ یکی دیگر از تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی را میتوان مطابق دستورالعمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال ۱۳۷۱ و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید .

۳٫هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-۳) این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض) و تعداد نسخ صورتحساب با فروشنده می باشد .

۴٫آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .

۵٫در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها ) صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است و به عنوان یکی از تکالیف اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشد.

۶٫در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .

۷٫فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .

۸٫کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .

امید است که این مقاله شما را با تکالیف اشخاص مکلف اخذ کد اقتصادی آشنا کرده باشد قابل ذکر است که در صورت هرگونه سوال و مشاوره در این مورد و مواردی از قبیل ثبت شرکت ، ثبت برند ، موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی و … میتوانید با موسسه حقوقی درسا از طریق راه های ارتباطی مختلف تماس برقرار فرمایید و از اطلاعات و تجربیات کارشناسان خبره ی درسا بهرهمند شوید و همواره از حضور یک وکیل خوب در کنار خود دلگرم و مطمئن باشید.