تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی که امری است که برای متقاضیان اخذ کد اقتصادی بسیار مهم می باشد میپردازند .

تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی

تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی

تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی

گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد. در خصوص تنظیم اظهارنامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهارنامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲) و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۳۳ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۵ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳) این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۳۰ و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیرالانتشار کشور آگهی شده، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره ۱: اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳) این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-۹) این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-۳) این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره ۲: چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-۳) این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره ۳: بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند.

توضیحات تکمیلی تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی

ذی حسابها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهای ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

پیمانکاران مذکور در بند (ب-۵) این دستور العمل به شرط ارائه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت.

چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰/۱۳۴-۱۳۷۴/۶/۱۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

امید است که این مقاله تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی توانسته باشد پاسخگوی نیاز شما باشد در غیر اینصورت میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر ویا مشاوره در این زمینه و زمینه هایی دیگر همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و… با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و از همراهی و تخصص یک وکیل خوب در کرج و سایر نقاط کشور بهرهمند شوید.