تقاضانامه ثبت موسسه

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان مجرب و وکلای موسسه حقوقی به از مقاله های ثبت موسسه و ثبت موسسه حقوقی به تقاضانامه ثبت موسسه میپردازند تا در حین ثبت آن مورد استفاده قرار گیرد.

تقاضانامه ثبت موسسه

تقاضانامه ثبت موسسه

تقاضانامه ثبت موسسه

یکی از مدارکی که باید برای ثبت موسسه به اداره ثبت شرکت ها داده شود تقاضانامه ثبت موسسه است که در زیر نمونه ای از آن آورده شده است.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی
تقاضانامه ثبت موسسه

امضا کنندگان ذیل :موسسین موسسه ……………………….
ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم :

  1. نام موسسه
  2. مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد
  3. تابعیت:…………………
  4. مرکز اصلی و نشانی صحیح آن :تهران – خیابان …………….کوچه ……………… پلاک
  5. مرکز شعب مختلف در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد نام محل و نشانی شعبه قید شود.
  6. اسامی موسسین فقط نام و نام خانوادگی درج شود .
  7. تاریخ تشکیل از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
  8. مدیر یا مدیران موسسه و حق امضای آنان قید گردد مثل آقای ……….. بعنوان مدیر عامل و آقای …………… بعنوان عضو هیات مدیر ه تعیین و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات و …………… با امضای ……………. و با مهر موسسه معتبر است .
  9. اسامی مدیران شعب در صورتی که مدیران شعب مشخص شده باشند نام و نام خانوادگی مدیران شعبه قید شود.
  10. دارایی موسسه در این قسمت سرمایه موسسه قید شود

امضای موسسین

 

امید است که تقاضانامه ثبت موسسه ذکر شده در بالا مفید واقع شود و در صورت هرگونه سوال و یا تنظیم آن میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین میتوانید در زمینه ی ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، ثبت موسسه ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ رتبه ، اخذ ایزو و … از مشاوره ها و همراهی وکلای حقوقی درسا بهره‌مند شوید و مراحل به سرانجام رساندنشان را به آن ها بسپارید.