تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله که توسط کارشناسان مجرب و  وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی درسا تهیه شده است به موضوع تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات و تعاریف آن ها پرداخته شده است.

 

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

برای آنکه تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات مشخص شود باید تعریفی مختصری از طلاق توافقی ، طلاق خلع و طلاق مبارات را بدانید که میتوانید به مقاله های مربوطه مراجعه کنید اما بطور کلی میتوان گفت که چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، یکی دیگر از تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات از تعریف طلاق خلع مشخص میشود که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از توضیحات بالا میتوان دریافت که تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات در میزان پرداخت یا بخشش مهریه و موارد دیگر این چنینی میباشد که بر اساس شرایط موجود زوجین و روابطشان مشخص میشود قابل توجه آن دسته از افرادی که بطور کامل تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات را متوجه نشدند که میتوانند با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایند ویا از وکیل طلاق توافقی و.. در این زمینه و دیگر خدمات موسسه درسا همچو طلاق توافقی ، مراحل طلاق توافقی ، طلاق و … بهر‌مند شوید.