تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی

نوشته شده در تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

پس از ارائه مقاله های مربوط به شرکت نسبی و تضامنی ، کارشناسان موسسه حقوقی درسا بر آن شده اند که تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی را طبق قوانین تجارت بطور کامل بیان کنند.

تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی

تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی

تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی

با مطالعه مقررات قانون تجارت درباره شرکت تضامنی و نسبی متوجه تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی میشویم که به جز چند نکته مختصر، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است و از تلفیق مواد ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون تجارت به نقاط مشترک زیر پی خواهیم برد:

  1. طبق ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ قانون تجارت، شرکت نسبی و شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شوند که تمام سرمایۀ نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
  2. طبق آنچکه در ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۹ ق.ت بیان شده است در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر کرده باشد.
  3. انچکه میتوان از ماده ۱۸۵ ناظر به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.ت گفت این است که در شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی است.
  4. در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود(ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۲۲ ق.ت).
  5. شرکای شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا (ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۲۳ ق.ت).

 

  1. یکی دیگر از موارد تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی میتوان به گفت که هر دو فقط برای امور تجارتی تشکیل می شوند و بنابراین، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشند، تابع قواعد حقوق مدنی است.

 

امید است که موارد ذکر شده درباره تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی به خوانندگان و اشخاصی که خواهان ثبت شرکت هستند کمک شایانی کرده باشد و در صورت هرگونه سوال و مشاوره در این مورد و زمینه های دیگری همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و… میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و تا از تخصص و تجربه یک وکیل خوب در کرج و سایر نقاط کشور بهرهمند شوید.