تخلفات کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

کارشناسان موسسه حقوقی درسا پس از ارائه مقاله ایی پیرامون اخذ کد اقتصادی در این مقاله به تخلفات کد اقتصادی مطابق ماده ۸۵ قانون می‌پردازند. تا با آگاهی از آن ها بطور سهوی تخلفی را انجام ندهند.

تخلقات کد اقتصادی

تخلقات کد اقتصادی

تخلقات کد اقتصادی

در زیر به تخلقات کد اقتصادی که ممکن است توسط دیگران صورت بگیرد طبق دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون عینا اشاره شده است

  1. استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .
  2. هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .
  3. دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .
  4. عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط ، از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید .

تبصره: در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و  امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

جرایم تخلفات کد اقتصادی

  1. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به اشخاصی که مفاد دستور العمل  را رعایت  نکنند ، خوداری می نمایند.
  2. عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده ۸۵ قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :
  • برای بار اول جریمه ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله .
  • برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه.
  • برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

 

 

امید است که مقاله تخلفات کد اقتصادی مثمر ثمر بوده باشد و اطلاعات کسب شده موجب جلوگیری از تخلفات ندانسته شود قابل ذکر است در صورت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از راه های ارتباطی موجود با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین میتوانید مراحل ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند خود را به وکلای متخصص درسا بسپارید.