تایید اسم تجاری

نوشته شده در تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله به بررسی تایید اسم تجاری و نحوه آن می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

تایید اسم تجاری

تایید اسم تجاری

تایید اسم تجاری

 1. در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار فقط میتواند از اسامی ایرانی استفاده نماید
 2. تقاضانامه تعیین نام توسط سرمایه گذار تکمیل و به قسمت ثبت شرکتها ارائه میگردد
 3. اسامی پیشنهادی چه به زبان فارسی و چه خارجی باید مخالف شئونات اسلامی و عرف نباشد
 4. دارای معنا و مفهوم باشد
 5. باید به نوع شرکت قبل از نام و یا بعد از نام شرکت اشاره کند
 6. طبق ماده ۲۰قانون تجارت شرکتهای تجاری ۷ نوع میباشند که به غیر از چند نوع از این ۷ شرکت نباید اسم شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد
 7. برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد
 8. بعد از تائید اسم تجاری دیگر هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند این نام را و لو اینکه با نام خانوادگی وی یکی باشد انتخاب نماید
 9. ۹- اعتبار نام تعیین شده از تاریخ صدور به مدت ۳ ماه میباشد بعد از انقضاء مهلت مذکور استعلام مجدد ضروری است
 • رئیس ثبت شرکتها مربوط بعد از حصول اطمینان از تک تک بندهای بالا اسم تجاری را تائید و پاراف می نماید

بعد از تائید نام تجاری و ارائه مجوز صادر شده به واحد ثبت شرکتها مراحل بعدی اقدام خواهد شد.

مجوز کنترل فعایت قبل زا ثبت شرکت

 1. انطباق مجوز صادره با موضوع فعالیت
 2. موضوع شرکت یا مجوز مربوطه ارتباطی با سایر وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی دیگری داشته باشد باید از قسمت مربوطه اقدام گردد
 3. عدم انقضاء مهلت مجوز
 4. برای جلوگیری از اختلافات آتی بین شرکا مدنی بهتر آن است که مجوز صادر شده بنام شرکت باشد که برای این کار می توان نام شرکت در شرف تاسیس را تائید و به نام همان شرکت مجوز را صادر نمود

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره در امر ثبت برند ، ثبت شرکت ، اخذ رتبه(گرید) ، اخذ کد اقتصادی و موارد ثبت اجباری علامت تجاری و …. با مشاورین موسسه حقوقی درسا در ارتباط باشید.