تاسیس موسسه کاریابی

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۵

کارشناسان مجرب موسسه درسا در این مقاله تلاش نموده اند تا به چگونگی ثبت شرکت و تاسیس موسسه کاریابی و مراحل و شرایط بپردازند.

تاسیس موسسه کاریابی

تاسیس موسسه کاریابی

تاسیس موسسه کاریابی

درخواست متقاضیان تاسیس موسسه کاریابی  طبق آیین نامه کاریابی ها در کمیته ای بنام “کمیته مـاده ۹ آئـین نامـه” توسط نمایندگان ارگان ها و مراجع دولتی نظیر ادراه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان صنعت، معدن و تجـارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، مـدیرکل همـاهنگی امـوراقتصادی استانداری و انجمن صنفی کاریابی های استان بررسی  می‌شود و در صورت داشتن شرایط و مدارک لازم ،صدور مجوز تاسیس موسسه کاریابی تایید می‌شود.

 

مراحل اجرایی چگونگی ارائه و پیگیری درخواست تاسیس موسسه کاریابی

متقاضیان تاسیس موسسه کاریابی میتوانند تمام مراحل ثبت آن را به موسسه درسا سپرده تا با خیال راحت و آسوده از به سرانجام رسیدن مراحل زیر مطمئن باشند.

 • ارائه درخواست ثبت موسسه کاریابی از سوی متقاضی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • بررسی درخواست اولیه توسط واحد نظارت بر کاریابی ها
 • در صورت دارا بودن شرایط و تائید درخواست، پرونده متقاضی تکمیل و در جلسه هیئت ماده ۹ مطرح می گردد.
 • در صورت تائید پرونده در هیئت ماده ۹، متقاضی در آزمونی که توسط واحد نظارت بر کاریابی ها برگزار می شود، شرکت می کند.
 • در این مرحله، در صورت کسب نمره قبولی در آزمون(بند ۴)، از متقاضی جهت شرکت در مصاحبه هیئت ماده ۹ دعوت بعمل می آید.
 • پس از تائید در مصاحبه ماده ۹ و استعلام از مراجع ذیربط توسط واحد نظارت برکاریابی ها، موضوع به متقاضی جهت تعیین محل تاسیس موسسه کاریابی اعلام می گردد.
 • پس از اعلام محل مورد نظر، کارشناس نظارت بر کاریابی ضمن بازدید از محل تاسیس موسسه کاریابی گزارش خود را اعلام نموده و در صورت تائید محل، مجوز تاسیس و ثبت موسسه کاریابی  به مدت ۵ سال صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز

 • تکمیل فرم پرسشنامه متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی
 • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت ملی
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی
 • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت(ویژه آقایان)

 

 

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق راههای ارتباطی با موسسه درساثبت تماس حاصل فرمایید و از مشاوره کارشناسان مجرب و وکلای حقوقی بهرهمند شوید.