تاثیر سهم الشرکه در حق رای

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا میپردازند به تاثیر سهم الشرکه در حق رای که یکی از مسایل مهم پس از ثبت شرکت است لذا در ادامه به قوانین پیرامون آن اشاره میشود.

تاثیر سهم الشرکه در حق رای

تاثیر سهم الشرکه در حق رای

تاثیر سهم الشرکه در حق رای

در زیر نکات و مواد قانونی پیرامون تاثیر سهم الشرکه در حق رای اورده شده است

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد).

همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١۴ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند.

اما طبق اساسنامه شرکت می توان در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش بینی کرد. طبق ماده ١٠٧ قانون تجارت ، هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

قابل ذکر است که  برخی میگویند مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠۵ و ١١١ و ١١۴ تطبیق نمی کند زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.

توضیحات تکمیلی تاثیر سهم الشرکه در حق رای

اما برخی نیز استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرند و می گویند: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.

باتوجه به مقاله تاثیر سهم الشرکه در حق رای و با وجود قوانین گفته شده ، نیاز یک وکیل خوب احساس میشود تا باتوجه به تجربیات خود ، با اشراف بر قوانین ، اساسنامه شرکت را تنظیم کنند و بهتر است در ابتدای ثبت شرکت از یک وکیل خوب بهره مند شوید لذا میتوانید با وکلای حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین از دیگر خدمات موسسه حقوقی نظیر ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی وتاثیر سهم الشرکه در حق رای و … میتوانید استفاده نمایید.