اهداف ثبت شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به اهداف ثبت شرکت تعاونی که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

اهداف ثبت شرکت تعاونی

اهداف ثبت شرکت تعاونی

اهداف ثبت شرکت تعاونی

اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذکوره قانون ذکر شده است منتهی از انجا که اهداف مذکور کلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:

ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

  1. ایجاد و تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
  2. قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
  3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
  4. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
  5. قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
  6. پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر.
  7. توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

توضیحات تکمیلی اهداف ثبت شرکت تعاونی

تبصره – اهداف مذکور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
نکته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است که قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشور قائل شده اند.
اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد و جایگاهی که تعاونی ها د راقتصاد کشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شرکت های تعاونی که از طریق آنها اهداف مذکور قابل تحقق اند می پردازیم:
با توجه به مقررات شرکت های تعاونی واهدافی که قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد:(شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شرکت تعاونی گفت: (شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود).

امید است که ارائه مقاله اهداف ثبت شرکت تعاونی توانسته باشد در جهت آگاهی شما قدم مثبتی برداشته باشد و کمک شایانی را به شما کرده باشد . درصورت هرگونه سوال و مشاوره در این مورد و دیگر مواردی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و… با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین از تجربیات یک وکیل خوب بهرهمند شوید.