انحلال شرکت به سبب فوت و حجر شریک

نوشته شده در تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

با توجه به  وضعیت یکی از شرکا ، شرکت ممکن است منحل شود لذا کارشناسان موسسه حقوقی درسا به یکی از این موارد که انحلال شرکت به سبب فوت و حجر شریک می باشد و قوانینی که به آن اشاره می‌کند می پردازند.

انحلال شرکت به سبب فوت و حجر شریک

انحلال شرکت به سبب فوت و حجر شریک

انحلال شرکت به سبب فوت و حجر شریک

طبق آنچکه در مواد ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۶۱ و ۱۸۱ قانون تجارت بیان شده است انحلال شرکت به سبب فوت و حجر شریک در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود مع ذلک، سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند.

همانطور که ذکر شد اگر نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی  باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام کند. در صورتی که قائم مقام متوفی، رضایت خود را اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است، ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود.

باید به این نکته توجه کرد که طبق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، در حکم اعلام رضایت است.

قابل ذکر است که در شرکت های مختلط غیرسهامی ، فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با  مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود (ماده ۱۶۱ ق.ت).

جهت مطرح کردن سوالهایتان و دریافت مشاوره درباره انحلال شرکت به سبب فوت و حجر شریک و مسایل دیگری از قبیل  ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و.. با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین از یک وکیل خوب در کرج و سایر نقاط کشور بهرهمند شوید.