انحلال شرکت به سبب عجز شریک از پرداخت دیون

نوشته شده در تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

از آنجایی که شریک در شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است و وضعیت وی موجب انحلال میشود لذا کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به انحلال شرکت به سبب عجز شریک از پرداخت دیون و قوانین پیرامون آن می‌پردازند.

انحلال شرکت به سبب عجز شریک از پرداخت دیون

انحلال شرکت به سبب عجز شریک از پرداخت دیون

انحلال شرکت به سبب عجز شریک از پرداخت دیون

قانون تجارت ایران ، انحلال شرکت به سبب عجز شریک از پرداخت دیون را به دو مورد تفکیک کرده است:

  1. مطابق بند «هـ» ماده ۱۳۶ قانون تجارت ، هرگاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی اش صادر می شود. ، در چنین صورتی، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند. قابل ذکر است که به دو مورد زیر باید توجه کرد

الف) طبق ماده۱۳۸ق.ت در صورتی که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً  تقاضای انحلل شرکت را کرده و از تقاضای مزبورش شش ماه گذشته  وشرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد حکم انحلال صادر می شود. انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیۀ  شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سود دهی  آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.
ب) طبق ماده ۱۳۱ق.ت با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و شریک  ورشکسته را از شرکت خارج کنند.

در نتیجه با پرداخت سهم شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و وضع موجود تغییر نمی یابد و همچنین علاوه بر شرکا، کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آنها به وجود نمی آید.

  1. درصورتی که شریک عاجز از پرداخت، تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین، انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع  شرکت، کافی برای پرداخت طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

 

در این صورت، طبق ماده ۱۲۹ق.ت  شرکت یا بعضی از شرکا نمی توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت، با جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
به هر حال طبق ماده ۱۶۱ق.ت اگر شریک تاجر نباشد در شرکتهای مختلط غیرسهمی، نه ورشکستگی شریک به مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت.

در صورت هر گونه سوال و مشاوره درباره ی انحلال شرکت به سبب عجز شریک از پرداخت دیون و مسایل دیگری از قبیل  ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و.. با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین از یک وکیل خوب در کرج و سایر نقاط کشور بهرهمند شوید.