اشخاص مکلف وغیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله به بررسی اشخاص مکلف وغیر مکلف به اخذ کد اقتصادی می پردازیم تا مشخص چه کسانی می بایست کد اقتصادی اخذ کنند و چه کسانی لازم نیست. این مقاله که توسط کارشناسان و وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر اخذ کد اقتصادی یاری نماید.

اشخاص مکلف وغیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

اشخاص مکلف وغیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید – فروش – خدمات) در قراردادها و فاکتورها ارائه می شود.

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره کداقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .در ادامه به اشخاص مکلف وغیر مکلف به اخذ کد اقتصادی اشاره میکنیم.

اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

  1. کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .
  2. کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند.
  3. کلیه اشخاص موضوع بندها ی ۱و ۲و ۴ ماده ۲ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶٫

اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

  1. مساجد و تکایا .
  2. اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
  3. اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
  4. اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )
  5. اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-۲)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

امید است که مقاله اشخاص مکلف وغیر مکلف به اخذ کد اقتصادی توانسته باشد اطلاعات کافی را در اختیار متقاضیان اشخاص مکلف وغیر مکلف به اخذ کد اقتصادی گذاشته باشد با این حال میتوانید که با کارشناسان مجرب و وکلای حقوقی در این زمینه و خدمات دیگری همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ رتبه(گرید) ، اخذ کد اقتصادی و … مشورت نمایید.