اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی می‌پردازند تا کسانی که نیاز به اخذ کد اقتصادی ندارند مطلع شوند چرا که در صورت مکلف بودن ملزم به اخذ آن می‌باشند.

اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

پیش تر در مقاله ای جداگانه به تعریف کد اقتصادی پرداخته شده است لذا در اینجا بطور مختصر میتوان گفت که هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید – فروش – خدمات) در قراردادها و فاکتورها ارائه می شود. و طبق دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون ، اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی شامل موارد زیر می‌باشند:

  1. مساجد و تکایا .
  2. اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
  3. اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
  4. اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )
  5. اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-۲)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

 

در این مقاله سعی شده بود صرفا به اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی پرداخته شود لذا جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله های مربوطه نظیر اخذ کد اقتصادی شرکت ، راهنمای اخذ کد اقتصادی در کرج ، کد اقتصادی شرکت چیست و… مراجعه کنید همچنین میتوانید جهت مشاوره و سپردن امور خود از جمله ثبت شرکت ، ثبت برند و … با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید.