استقلال شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

یکی از دغدغه ها و سوالات افرادی که خواهان ثبت شرکت تعاونی ویا هر نوع دیگری از ثبت شرکت هستند موضوع استقلال شرکت است لذا در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به استقلال شرکت تعاونی و میپردازند.

استقلال شرکت تعاونی

استقلال شرکت تعاونی

استقلال شرکت تعاونی

در گذشته چیزی که از قوانین انتسباط می شد این بود که قوانین تجاری شرکت های تعاونی جایگاه چندانی نداشته و استقلال شرکت تعاونی خوب مشخص نشده بود و علاوه براین مقررات مختصری که قانون تجارت برای شرکت های تعاونی مقرر کرده بود برای مثال طبق ماده ٢٠ ق.ت. آن را یکی از اقسام شرکت های تجاری قلمداد کرده و در ماده ١٩٣ قانون تجارت با بیان اینکه شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود جایگاه چندانی برای شرکتهای مذکور قائل نشده بود و عدم وجود این جایگاه یکی از دلایل عدم رشد این نوع شرکت بوده است اما حال که با گذشت زمان نیاز روزافزون اقتصاد کشور به آن ، منجربه این شده است که در قوانین جایگاه خود را بدست بیاورد تا جایی که در قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشکیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شرکت های مذکور بود به گونه ای که شرکت های تعاونی به صورت کاملا مستقل در برابر سایر شرکت ها خود نمایی کردند.

قابل ذکر است که استقلال شرکت تعاونی بیشتردر دو جنبه اهداف شرکتهای تعاونی و تدوین مقررات مخصوص خود بوجود آمده است.

 

امید است که مقاله استقلال شرکت تعاونی مثمر ثمر بوده و پاسخی برای اشخاصی که استقلای برای این دسته از شرکت ها قایل نبودن، بوده باشد . درصورت هرگونه سوال و مشاوره در این زمینه و زمینه های دیگر ویا سپردن امور خود به یک وکیل خوب در کرج ویا سایر نقاط کشور میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و از خدماتی از قبیل  ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی  ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و.. بهرهمند شوید.