اختیارات مجمع عمومی

نوشته شده در تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به اختیارات مجمع عمومی پرداخته میشود با بیان قوانین پیرامون آن اطلاعات جامعی مطرح شده است.

اختیارات مجمع عمومی

اختیارات مجمع عمومی

اختیارات مجمع عمومی

یکی از اختیارات مجمع عمومی تغییر اساسنامه است با وجود اینکه طبق ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اساسنامه تصویب شده شرکت، به خصوص شرکتهای سهامی خاص ، که همه سهام داران اولیه شرکت آن را امضا کرده اند(ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، تغییر پذیر نیست، اما قانون گذار برای تطبیق وضع شرکت با واقعیت های اقتصادی موجود این اختیار را برای مجمع قایل شده است.

قابل ذکر است مجمع عمومی فوق العاده در محدوده صلاحیت خود محق است تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی توان در اساسنامه شرکت این صلاحیت مجمع را محدود کرد.

طبق مواد ۸۴ و ۸۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ قانون گذار بعنوان اختیارات مجمع عمومی برای حفظ حقوق سهام داران دخالت مجمع عمومی فوق العاده را در تحقق این امر ضروری تلقی کرده است که برای تشکیل آن و تصمیم گیری در آن حد نصاب و اکثریت بیشتری لازم است.

قابل توجه است که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق ماده ۱۰۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷(بند۳) برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و هیچ گونه تشریفات دیگری، مانند درج مراتب در روزنامه، با تأیید مفاد صورت جلسه و تصدیق صحت مندرجات آن ضروری نیست.

 

امید است درباره اختیارات مجمع عمومی اطلاعات مفیدی را ازین مقاله بدست آورده باشید در صورت هرگونه سوال در این زمینه و بهرهمند شدن از خدمات دیگر موسسه حقوقی درسا از قبیل  ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند می‌توانید با وکلای متخصص تماس حاصل فرمایید.