اختراع تکمیلی

نوشته شده در تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله به بررسی اختراع تکمیلی می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت اختراع  یاری نماید.

اختراع تکمیلی

اختراع تکمیلی

در گذشته مقاله ای با عنوان ثبت اختراع در سایت قرار داده شده بود که برای اظلاعات بیشتر میتوانید بدان مراجعه نمایید.

اختراع تکمیلی

ورقه اختراع تکمیلی یرای بهبود یک اختراع اعطاء می گردد که به طور کلی از حیث مدت حمایت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار دارای ویژگی و مقررات خاصی است.

این اصطلاح در بند (۴) ماده (۱) کنوانیسون پاریس به کار رفته است . به موجب این بند ، ورقه های اختراع شامل انواع مختلف اختراع صنعتی است که توسط قوانین کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است از ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه اختراع الحاقی و غیره.

در حقوق داخلی، براساس بند (۲) ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات، هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی با منافی عفت یا حفظ الصحه عمومی باشد قابل ثبت نیست.

با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات، هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجود ی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات  یا تشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن متشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب می گردد.

همان طور که در ماده ۳۵ آیین نامه اصلاحی آمده است، ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود، که برای ورقه اصلی معین شده است ولی مدت اعتبار ورقه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.

توضیحات تکمیلی اختراع تکمیلی

با توجه به مده ۳۶ آیین نامه، هر صاحب ورقه اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضاات به عوض ورقه تکمیلی ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علائم تجار ی و اختراعات و هنچنین مقررات این نظامنامه را که مربوط به ورقه اختراع است رعایت نموده و حق الثبت و سایر مخارج مربوط را تأدیه نماید.

ماده ۳۷ آیین نامه اصلاحی نیز مقرر داشته است در صوتی که تقاضا کننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند گمر آنکه بین آنها تراضی به عمل آید.

برای اطلاعات بیشتر در امر ثبت اختراع ، ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت برند ، اخذ رتبه(گرید) ، اخذ کد اقتصادی و…. می توانید با وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا در تماس باشید.