اجباری بودن اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به اجباری بودن اخذ کد اقتصادی میپردازند تا با قوانین پیرامون اخذ کد اقتصادی جهت الزامی بون ثبت نام و دریافت مطلع شوند.

اجباری بودن اخذ کد اقتصادی

اجباری بودن اخذ کد اقتصادی

اجباری بودن اخذ کد اقتصادی

اجباری بودن اخذ کد اقتصادی اینگونه در قوانین بیان شده است که بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام نمایند و آن را در کیله  قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات در صورت حسابها و… درج نمایند و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. که قابل ذکر است که مودیان حقیقی و حقوقی باید فهرست معاملات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.

اشخاص مکلف به اخذ کارت اقتصادی

  1. کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل اجرائی ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم.
  2. در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، لذا طبق این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
  3. در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

 

متقاضیان اخذ کد اقتصادی پس از مطالعه ی این مقاله متوجه اجباری بودن اخذ کد اقتصادی طبق قوانین می‌شوند لذا سریعا باید به ثبت نام و مراحل اخذ آن بپردازند ویا مراحل ثبت آن را به موسسه حقوقی درسا و وکلای حقوقی متخصص بسپارند تا مراحل اخذ کد اقتصادی را در کمترین زمان برای شما انجام دهند قابل ذکر است که متوانید در موارد دیگری از قبیل ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ ایزو و اخذ رتبه از تجربیات و تخصص کارشناسان و وکلای درسا استفاده نمایید